Alltid oppdatert - alltid tilgjengelig

Kom i gang med Lovdata API og tilgjengeliggjør regelverk med oppetidsgaranti på ditt nettsted eller i din tjeneste

Kom i gang

Ledende virksomheter bruker Lovdata API

Hvilket innhold er tilgjengelig?

  • Lover
  • Opphevede lover
  • Sentrale forskrifter
  • Stortingsvedtak
  • Delegeringer
  • Instrukser
  • Lokale forskrifter
  • Opphevede forskrifter
  • Statens personalhåndbok

Lovdata mottar og bearbeider jevnlig rettsinformasjon fra over 200 kilder. Med Lovdata API får du tilgang på en stor del av denne omfattende databasen. Du kan tilby regelverk som er knyttet til rettsområdet som er relevant for din tjeneste eller ditt forvaltningsområde

Alle dokumenter foreligger i XML-kompatibel HTML med strukturer som f.eks. kapitler, paragrafer og ledd.

Design på din måte

Dra nytte av Lovdatas betydelige database - i eget brukergrensesnitt. Med semantisk HTML kan du enkelt presentere og kle regelverket i din identitet.

Se hvordan
Gjeldende regelverk - til enhver tid

Gjeldende regelverk - til enhver tid

Med Lovdatas API tjeneste kan din bedrift synliggjøre, tilby og utføre avsjekk mot gjeldene regelverk.

Se FAQ

Betal kun for det du trenger

Abonner kun på lovene og forskriftene du trenger tilgang til. Prismodellen sørger for at du betaler for det volumet du benytter.

Se priser